Заповніть форму замовлення

Я приймаю умови користувальницької угоди та обробку персональних даних.

Контакти

вул. Дакутович, 44, Чернівці, Україна

+385232553906 info@syrnaya-lavka.com

Користувача угода

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів та сервісів сайту (далі – «Сайт»)

Користувачі - фізичні особи (у тому числі представники юридичних осіб), які мають можливість візуального ознайомлення з розміщеною на сайті (сайт) інформацією

Адміністрація Сайту — www.syrnaya-lavka.com

1.Загальні умови

1.1.Використання матеріалів та сервісів Сайту www.syrnaya-lavka.com регулюється нормами чинного законодавства.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту www.syrnaya-lavka.com, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

1.3. При використанні ресурсів Сайту www.syrnaya-lavka.com що вимагають надання персональних даних необхідно виконати надання цих даних.

2. Зобов'язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують російське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів Сайту www.syrnaya-lavka.com.

2.2.Використання матеріалів Сайту без дозволу правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідно укласти ліцензійні договори (отримання ліцензій) від Правовласників.

2.3.При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

2.4.Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

2.5. Користувача попереджено про те, що Адміністрація Сайту www.syrnaya-lavka.comне несе відповідальності за відвідування та використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть утримуватися на сайті.

2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності та не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами чи послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, до яких він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.7.Користувач приймає положення про те, що всі матеріали та послуги Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватись рекламою. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе жодної відповідальності та не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

3. Інші умови

3.1. Усі можливі суперечки, що випливають із цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

3.2.Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією Сайту www.syrnaya-lavka.com агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

3.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших положень Угоди.

3.4.Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким із Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства. www.syrnaya-lavka.com.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.